Jaarverslag 2016-2017

logo-pcbo
Voorwoord

Samen

“Ouders vonden het heel verrassend om te zien wat er in de klassen gebeurt.”

Hoe maak je nu ouders betrokken bij je school, bij het onderwijs, bij dat wat er iedere dag in de klas gebeurt? Leerkracht Juul van der Ziel van PCBO De Sjofar vroeg het zich af tijdens de cursus ‘Kartrekker en beeldcoach’ van De Activiteit. En die vraag resulteerde in een bevlogen ouderpanel dat aan de slag ging met rekenonderwijs bij de kleuters.

“Vanuit de rol van kartrekker probeer je zoveel mogelijk partijen in beweging te krijgen en te betrekken bij het onderwijs. Wij waren hier op school al een paar bezig met OGO(ontwikkelingsgericht onderwijs) en we merkten dat ouders van de kleuterklassen eigenlijk helemaal niet goed wisten wat er precies in de klas gebeurde. Als je geen link hebt met het onderwijs, dan heb je vaak ook geen idee!.

Het is belangrijk om ouders meer bekend en betrokken te maken, zodat ze weten wat rekenen inhoud. Dan gaan ouders ook thuis met kinderen praten. Maar je ziet gewoon dat dat meer input nodig heeft. Dus zijn we het ouderpanel gestart.

Zelf aan de slag...

Ik heb een oproep gedaan aan ouders van de groepen 1 en 2 om mee te doen aan een ouderpanel. Als voorbereiding ben ik samen met de kinderen door de klas gegaan. Uit iedere groep mochten twee kinderen foto’s maken van dingen waarbij zij aan rekenen moesten denken: De rekenhoek, de weegschaal in de huishoek, het getal van de week, enzovoort.

Die foto’s hebben we besproken tijdens de avond met de ouders. Daarna hebben vijf ouders een ouderpanel gevormd. Ook zij zijn vervolgens de klassen in gegaan om foto’s en filmpjes te maken van de dingen en activiteiten die volgens hen met rekenen te maken hebben. Zij keken daarbij speciaal naar rekenen in de spelhoek. Daar gingen echt de ogen open! Ouders vonden het heel verrassend om te zien wat er in de klassen gebeurt. Dat er ongemerkt van alles met rekenen gebeurt. In een andere bijeenkomst hebben we toen alle ervaringen besproken.

...levert echt iets op

Het was heel mooi dat we ook echt tips van de ouders hebben gekregen. Zoals de gerichte vragen die we nu in iedere themabrief opnemen. De uitkomsten van het ouderpanel zijn ook aanleiding geweest om als team aan de slag te gaan met een andere invulling van de ouderinformatieavond. We gaan de eerstvolgende keer ook workshops geven. Het eerste deel van de avond is een algemene kennismaking over het reilen en zeilen in de klas. Maar daarna kunnen ouders kiezen voor een workshop. Ik geef een workshop over OGO in de groepen 1 en 2, waarbij ik de filmpjes en foto’s gebruik die de ouders en kinderen hebben gemaakt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een workshop over de kanjertraining.

Ouderbetrokkenheid

Je merkt echt dat de ouders uit het ouderpanel onze ambassadeurs zijn geworden. Dat ouders meer betrokken zijn geworden bij wat er op school en in de klas gebeurt. Dat is ook nodig, want je krijgt ouders niet altijd meer mee, omdat ze werken. Maar het is bewezen dat wanneer ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind, de leerprestaties van het kind verbeteren. Dus dat is wat we hier doen: bevorderen, informeren, betrokken maken.”