Jaarverslag 2016-2017

logo-pcbo
Voorwoord

Faciliteiten/ICT en Inkoop

Vervaardigen Meerjarenbeleidsplan-I 2015-2019 en inrichting van een nieuwe ICT omgeving

Adviesbureau Compello heeft in nauwe samenspraak met de beleidsgroep Facilitair & ICT voor PCBO Apeldoorn een Meerjarenbeleidsplan-I 2016-2019 afgerond. Het bestaat uit 5 deelplannen: strategisch plan, functioneel plan, globaal technisch plan, beveiligingsplan en tenslotte een privacyplan. 
De Raad van Bestuur heeft ingestemd met het beleidsvoorstel dat op basis hiervan is geschreven en tot uitvoer moet worden gebracht, met dien verstande dat fasegewijs groen licht wordt gegeven. In opdracht van de Raad van Bestuur heeft Huub de Hessele als ‘critical friend’ het plan beoordeeld als betrouwbaar en uitvoerbaar.

Er is een Sharepoint demo-omgeving voorbereid en ingericht die direct na de zomervakantie als eerste voorbeeld voor PCBO De Gong is ingericht. Op basis daarvan zal de rest van de scholen ook van de nieuwe Basis ICT omgeving worden voorzien. Dit proces moet in december 2017 zijn afgerond.

Om te zorgen voor een stabiele en snelle verbinding is, als onderdeel van het meerjarenbeleidsplan I 2016-2019, in de tweede helft van het schooljaar 2016-2017 op nagenoeg alle scholen een glasvezelverbinding aangelegd. De scholen in de buitengebieden, te weten PCBO Diamant Beemte, PCBO De Sjofar Prinses Beatrix en PCBO Prinses Juliana zijn omgezet naar VDSL. Hierdoor zijn alle locaties van PCBO opgenomen in een nieuwe door PCBO beheerde IP VPN.

Voor de inkoop van audio-visuele middelen en multifunctionals is een inkoopteam samengesteld, dat wordt ondersteund door externe begeleiding. Beide trajecten zijn succesvol afgerond.

Visie ontwikkelen op ICT op schoolniveau

In Meerjarenbeleidsplan-I 2013-2015 staat al aangegeven dat het de taak en verantwoordelijkheid is van de individuele school om op schoolniveau een ICT visie te bepalen. Dat blijft in Meerjarenbeleidsplan-I 2016-2019 onverkort van kracht. Met de nieuwe ICT omgeving kan dit een nog krachtiger en meer vernieuwend vorm krijgen. Op basis van het fundament dat conform het Meerjarenbeleidsplan-I 2016-2019 voor heel PCBO wordt gelegd, ‘bouwt iedere school zijn eigen huis’. Het is van cruciaal belang dat er voor de scholen een critical friend met grote en brede kennis van zaken beschikbaar is, die met de scholen meedenkt: Wat is de visie van een school en welke mogelijkheden van ICT passen hierbij. Bij PCBO De Gong en bij PCBO De Diamant in het Rooster is bij de nieuwbouw al in grote mate rekening gehouden met de nieuwe ICT situatie.

In schooljaar 2016-2017 is, eveneens met een inkoopteam en externe begeleiding, een meervoudig onderhandse aanbesteding gedaan om een organisatie / bedrijf te selecteren die voor de scholen die ‘critical friend’ kan zijn en kan helpen om te bepalen op welke manier zij hun ICT situatie vorm willen geven. Hierbij is het uitgangspunt om ons onderwijs passend te maken voor kinderen, in plaats van kinderen passend te maken voor ons onderwijs.

Helaas hebben wij de aanbesteding moeten terugtrekken. Direct na de zomervakantie wordt een nieuw aanbestedingstraject opgestart.

Financieel gezien is, zeker in de gebruiksfase, in principe de rijksbekostiging het uitgangspunt voor ICT nieuwe stijl. In de invoeringsfase zijn echter extra investeringen noodzakelijk. Dit kan vanuit het eigen vermogen van de stichting worden gerealiseerd.