Jaarverslag 2016-2017

logo-pcbo
Voorwoord

Marketing & Communicatie

Strategisch extern corporate communicatieplan

In hoofdlijnen is in beleidsjaar 2016-2017 het volgende gerealiseerd:

  • Doorvoeren van de (veranderingen in de) huisstijl voor zowel PCBO als de PCBO scholen, dit behelst zowel drukwerk, signing als online uitingen;
  • Starten met het uitvoeren van het plan van aanpak Social Media beleid; .
  • Het inzetten van on- en offline campagnes, bestaande uit o.a. straatborden, blogs en facebook campagnes;
  • In samenwerking met Leerplein055 en de Veluwse Onderwijsgroep organiseren en promoten van twee open dagen gedurende het jaar;
  • Het produceren en opleveren van het jaarverslag PCBO 2016-2017, dat onderdeel uitmaakt van een vierjarig concept van jaarverslagen, passend bij de beleidsperiode 2015-2019.

Strategisch intern corporate communicatieplan

De beleidsgroep Marketing & Communicatie heeft in het beleidsjaar 2015-2016 de voorbereidingen getroffen voor het strategisch intern corporate communicatieplan. Bij interne communicatie gaat het om een systeem en wijze van werken dat:

  • Digitale interactie mogelijk maakt, zowel horizontaal als verticaal, ten dienste van het sociale aspect en het uitwisselen van werkinhoudelijke kennis en informatie; .
  • De activiteiten van organisatieonderdelen en de resultaten daarvan zichtbaar maakt, met de mogelijkheid om daar feedback op te geven; .
  • Duidelijkheid geeft over de manier waarop we met elkaar communiceren en over de taken en verantwoordelijkheden die iedere medewerker daarbij heeft;
  • Er voor zorgt dat de fundamenten uit het Strategisch meerjarenbeleidsplan 2015-2019 onder alle PCBO medewerkers gekend, ingezet en uitgedragen worden. Dit zijn onder meer het PCBO verhaal, de kernwoorden en de richtinggevende uitspraken.

Er is besloten het traject op te delen in twee fasen: Eerst een voorwaardelijk, voorbereidend deel met directeuren, Raad van Bestuur en stafmedewerkers, te starten in september 2016. Hierbij is externe begeleiding ingehuurd van Organisatieadviesbureau De Baak. In schooljaar 2016-2017 is gestart met het uitvoerende deel. Dit gaat in schooljaar 2017-2018 door.

De vernieuwing van de PCBO website en de websites van de scholen

(als onderdeel van het strategisch extern corporate communicatieplan)

In schooljaar 2016-2017 zijn de schoolwebsites van de PCBO-scholen vernieuwd. In de eerste helft van 2017 is een begin gemaakt met de optimalisatie van deze websites op het gebied van opmaak, contentmarketing en vindbaarheid. Deze optimalisatie fase zal doorlopen in schooljaar 2017-2018.
Door de implementatie van de nieuwe schoolwebsites, zijn de scholen steeds beter in staat om hun eigen uniciteit te laten zien. De website van het paraplumerk PCBO zal hierop moeten aansluiten om als 'sterk merk' de overkoepelende kernwoorden – samen, verschil, groei, ruimte en bevlogenheid – te kunnen borgenen in beeld te brengen Het ontwikkelen van een nieuwe website voor de stichting PCBO Apeldoorn binnen de kaders die zijn bepaald bij de ontwikkeling van de nieuwe schoolwebsites zal in het komende beleidsjaar worden opgepakt en afgerond.