Jaarverslag 2016-2017

logo-pcbo
Voorwoord

Voorwoord

Samen het Verschil maken! Dat is wat we willen: samen het verschil maken in het leven van ieder kind op onze scholen, voor de ouders en voor goed onderwijs in Apeldoorn. Daarom is dat ook de titel van ons plan voor de jaren 2015-2019. In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over het tweede schooljaar van deze periode, schooljaar 2016-2017. Rode lijn door het eerste jaarverslag was taal.

Voor dit jaardocument is het REKENEN. De twee jaren hierna zal die rode lijn worden gevormd door algemene vorming en sport & cultuur. Dat drukt uit dat wij onderwijs willen bieden voor hoofd, hart en handen. Dat verbinden we aan de vijf kernwoorden van ons PCBO Verhaal: Samen, Verschil, Ruimte, Groei en Bevlogen.

Wij bedanken al onze bevlogen medewerkers, directeuren en schoolleiders, alle ouders die ons de ruimte gaven om hun kinderen te begeleiden en te laten groeien, en ook onze partners binnen Apeldoorn met wie we samen mochten werken. Want alleen zo konden we Samen het Verschil maken! Dit is wel een bijzonder jaarverslag.

Het is het laatste onder verantwoordelijkheid van Gert Nijmeijer, die in oktober 2017 vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, na 17 jaar passievol leiding geven aan PCBO Apeldoorn, de organisatie gaat verlaten. We verwelkomen Esther Kopmels. Zij wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Esther en Wim gaan vanaf 1 oktober 2017 samen met groot enthousiasme leiding geven aan PCBO, als vitale christelijke onderwijsorganisatie, met betekenisvol en toekomstgericht onderwijs.

Raad van Bestuur PCBO Apeldoorn
Gert Nijmeijer en Wim Schotman

PCBO Jaarverslag 2016-2017

Rekenen

PCBO Jaarverslag 2016-2017

Reken uit:

1 + 1 =

OK
Fout! Probeer opnieuw